Informacja - wyłączenie wody

Elkom Sp. z o.o. w Brzeziu zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia nieszczelności ciągu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody, musi nastąpić jej całkowite wyłączenie. Planowany termin wykonania prac to godziny nocne z 21.06.2013 r. na 22.06.2013 r. między 2300 a 300. Mamy nadzieję, że utrudnienia z tym związane będą niezauważalne i nie sprawią mieszkańcom trudności.