INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

      Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 25 lipca 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki.
 2. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Sióstr w Czarnowąsach.
 5. Nadanie nazwy ulicy w Dobrzeniu Wielkim.
 6. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
 7. Przyjęcie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
 8. Interpelacje.
 9. Sprawy różne.
                                                  
                                                    Przewodniczący Rady Gminy   
                                                               Dobrzeń Wielki
                                                               Klemens Weber