Badanie językowe mieszkańców województwa opolskiego

Pokaż nam swoje umiejętności językowe, a my przedstawimy je Twoim potencjalnym pracodawcom. Rozwijaj z nami nasz rynek pracy!
Wyniki są szczególnie istotne dla rozpoznania potencjału językowego, w kontekście tworzenia w Aglomeracji miejsc pracy w sektorze BPO


Link do ankiety:
http://www.opole.pl/miasto/artykuly/34750-35220-Badanie-jezykowe-mieszkancow-wojewodztwa-opolskiego#paragraph3344

 

Artykuł w NTO na ten temat:
http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/jezyki-opolan-pod-lupa-urzednikow