Terminy wywozu odpadów segregowanych

Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie przez mieszkańców gminy odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu zamieszczonym na stronach internetowych Gminy Dobrzeń Wielki i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup (GZGKiM). Wszystkie wystawione przed posesje worki odbierać będzie GZGKiM, niezależnie od tego, jaki podmiot wywozi odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach. Taka sytuacja utrzyma się do momentu wyłonienia w drodze przetargu firmy, która przejmie odbiór wszystkich odpadów w całej gminie.