Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Sprzatanie Świata1.jpeg

W wrześniu nasze przedszkole wzięło udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która jest stałym punktem działalności przedszkola. Dzieci z grupy Kotki bardzo ochoczo włączyły się do akcji. Zbieraliśmy śmieci, które zalegały poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Naszym celem było nie tylko oczyszczenie okolicy przedszkola oraz lasu, ale przede wszystkim wzrost wiedzy ekologicznej naszych wychowanków oraz rozwijanie proekologicznych zachowań.
Sprzatanie Świata.jpeg