Konkurs „Zdrowa Gmina"

W bieżącym roku kalendarzowym Gmina Dobrzeń Wielki już po raz drugi przystąpiła do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zdrowa Gmina”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polska Unia Onkologii oraz PZU SA.

Celem Konkursu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) na terenie całej Polski, a także dotarcie do lokalnych władz z informacją o konieczności prowadzenia działań w zakresie profilaktyki nowotworowej i zmobilizowanie publicznych ośrodków zdrowia (POZ) do aktywności poprzez kierowanie mieszkańców gmin na badania przesiewowe: mammografię, cytologię i kolonoskopię.

Przedmiotem Konkursu jest promowanie przez przedstawicieli ośrodków władz samorządowych na poziomie gminy postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów wśród społeczeństw lokalnych, w kierunku zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne organizowane przez NFZ i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych  na terenie danego województwa.

Mając powyższe na uwadze Gmina Dobrzeń Wielki podjęła szereg działań w ramach profilaktyki nowotworowej, wierząc, że prowadzone akcje przyczynią się znacząco do wzrostu świadomości na temat profilaktyki nowotworów i tym samym pomogą chronić zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

PDFKONKURS ZDROWA GMINA.pdf