INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 28 listopada 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Dobrzeń Wielki” na obszarze gmin Dobrzeń Wielki i Łubniany.
  2. Zmiana zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki.
  3. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zwiększenie dotacji dla Województwa Opolskiego na remont skrzyżowania w Czarnowąsach.
  5. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2014.
  6. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
  7. Nadanie nazwy ulicy w Dobrzeniu Wielkim.
  8. Interpelacje.
  9. Sprawy różne.                                                  

                                                       Przewodniczący Rady
                                                      Gminy Dobrzeń Wielki
                                                             Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 28.11.2013.pdf