Medal za wybory

           Na sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki 28 listopada, podobnie jak na wszystkich poprzednich, radni omawiali ważkie problemy, podejmowali ważne uchwały, jak chociażby w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki (nazwa do ustalenia), która będzie zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności (zadania własne Gminy Dobrzeń Wielki). Krótko rzecz ujmując chodzi o przekształcenie MZGKiM w Kup, by dalej zajmowała się sprawami komunalnymi – zasadniczo gospodarką odpadami komunalnymi („wywozem śmieci”), co ma zapewnić maksymalnie niskie obciążenia kosztami mieszkańców („opłata za śmieci”).

 

            W antrakcie miła miejsce sympatyczna sytuacja – dwuosobowa delegacja w imieniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej – szefa Krajowego Biura Wyborczego złożyła Pani Kornelii Lauer-Koneckiej (sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki) serdeczne podziękowania za wieloletni wkład pracy w przygotowania i organizację wyborów samorządowych, Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i wręczyła okolicznościowy medal Państwowej Komisji Wyborczej, kwiaty.

            Pani Kornelia nadmieniła w kuluarach, że sekretarzem w gminie jest od 1990 r., ale już w 1989 r. zajmowała się wyborami, było więc ich sporo. Do gratulacji dołącza się również „redakcja”.

                                                                       J. Moczko – Świerklanin