Budżet 2014r.

1. PDFUchwała nr 656-2013.pdf nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2014 r.

2. PDFUchwała nr 657-2013.pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2014 r.

3.PDFUchwała nr 658-2013.pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki
4. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2014r.pdf

5, Uchwała nr XXXV/333/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XXXV.333.2013.pdf