Po latach w duchu Trachtengruppe Czarnowanz

           Wiele lat błąkał się w przestrzeni międzyludzkiej Czarnowąs i okolic duch byłej Trachtengruppe Czarnowanz, przydającej kiedyś miejscowości i całej gminie Dobrzeń Wielki splendoru artystycznego. Ostatnio mają miejsce próby, tego jak się okazuje nader żywotnego ducha, przywołać bliżej, a jak się da, to później również tchnąć go w ewentualnie nowo zaistniałe grono gotowe zaśpiewać i zatańczyć. Zrodził się projekt przypomnienia działalności zespołu taneczno-wokalnego Trachtengruppe Czarnowanz, który funkcjonował 12 lat do 2002 r. i jego założycielkę Gertrudę Marsolek, która grupę prowadziła do ostatniego dnia istnienia, a później nią żyła do końca swych dni (zmarła 9.10.2011 r.). Wiele w tym inicjatywy Magdaleny Starosta, która opracowała projekt i czuwa nad jego realizacją. W projekcie przewidziane są spotkania dawnych członków Trachtengruppe Czarnowanz, ich sympatyków i członków DFK Czarnowąsy, mające drogą biesiadnych, acz merytorycznych wspomnień dać obraz działalności zespołu i jego osiągnięć, zaprezentować zachowaną dokumentację (filmy wideo i fotografie) i zarchiwizować ją. Efektem końcowym spotkań ma być utworzenie w wydzielonym pomieszczeniu Sali Wiejskiej w Czarnowąsach Izby Pamięci zespołu  Trachtengruppe Czarnowanz, w której znajdą też swoje miejsce pamiątki po nich, w tym ocalałe stroje. Izba w aspekcie informacyjnym ma być polsko-niemiecka.

            Projekt ma szanse na powodzenie, choćby z tego względu że jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (Bundesministeriums des Innern der Bundesrepublik Deutschland) za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Sołectwa Czarnowąsy. W praktyce spotkania organizuje Rada Sołecka Czarnowąsy przy współpracy DFK Czarnowąsy. Pierwsze miało miejsce 4 listopada 2013 r. w Sali Wiejskiej w Czarnowąsach. Wśród obecnych byli: niektórzy byli i obecni liderzy DFK Czarnowąsy – Stefan Kołodziej, Ryszard Kołodziej, Edyta Wencel-Borkowska, Paweł Świtała; szef gminnych struktur DFK Norbert Slabik, autorka projektu Magdalena Starosta i sołtys z Czarnowąs – Krystyna Pietrek jako organizatorzy spotkania. Były wspominki, projekcje filmowe i przegląd zdjęć, przyniesionych głównie przez byłych członków zespołu, często już matek i ojców, pociech mogących „za chwilę” pójść drogą rodziców, ciekawe uwagi byłych i obecnych liderów DFK Czarnowąsy. Zrodziło się parę pomysłów w tym temacie do rozważenia. Na następnym spotkaniu zaplanowanym na 25 listopada 2013 na ekranie obrazy filmowe  Trachtengruppe Czarnowanz, ale już znacznie mniej wspominek, więcej propozycji. Wśród zebranych wiele tych samych zainteresowanych, ale też nowe osoby wspierające projekt: Ewa Drop – dyrektor Zespołu Szkół w Czarnowąsach, Katarzyna Radlak – dyrektor Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach, Józef Moczko – świerklanin. Dołączył też Helmut Starosta – przedstawiciel GOK Dobrzeń Wielki. Pani Ewa przedstawiła projekt scenariusza filmu o Trachtengruppe. Według niej miało by to być dwunastoczłonowe opracowanie na wzór „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, jako że zespół istniał akurat 12 lat. By to się mogło zrealizować potrzebna jest grupa inicjatywna, złożona z byłych członków grupy, członków DFK i Rady Sołeckiej. Zajęła by się ona nagraniami, wywiadami i przygotowaniem projektu filmu. Ryszard Kołodziej przedstawił (przeczytał) teksty wierszowane związane z występami Trachtengruppe, z kolei Józef Moczko – świerklanin pogratulował autorce projektu i organizatorom spotkań za podjętą inicjatywę, wspomnienie Trachtengruppy i jej animatorki Gertrudy Marsolek, dodając że swego czasu - krótko przed śmiercią Trudki o niej i o „jej” zespole napisał dość obszernie i w tej sytuacji można z tego swobodnie korzystać na stronie internetowej www.swierkle.pl. Organizatorzy postarali się też o bardziej przyziemne sprawy: kawę, ciasto, ale też o „co nieco” dla dzieci obecnych przy rodzicach – byłych tancerzach. W antrakcie można było też dotknąć materii byłej Trachtengruppe. Na piętro do powstającej „Izby Pamięci” szacowny szpaler inicjatywny poprowadziła Krystyna Pietrek – sołtys. Póki co, na wieszakach szeregowych wisiały odświeżone stroje (część, która ocalała z powodzi i którą udało się odzyskać z niektórych wypożyczeń). Piękna kolekcja, zachęcająca. Znów wspominki, ale jeszcze bardziej serdeczne, konkretne, z komentarzami: w tym występowaliśmy tam, w tamtym tańczyłam tu, w tych żeśmy się poznali, itd. Miło, sympatycznie i przekonanie, że koniecznie trzeba się jeszcze spotkać. Piękna sprawa.

            W międzyczasie, w dniu przedstawiania projektu zrodziła się inicjatywa jakby „poza protokołem”, która widzi w niej patrona GOK Dobrzeń Wielki. Zmierzająca do założenia zespołu tanecznego, w którym prowadzona będzie nauka tańców narodowych pod kierunkiem Magdaleny Starosty – dyplomowanego instruktora tańców ludowych. Zainteresowane dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe prosi się o kontakt pod nr tel. kom. 880 192 657, bądź w filii bibliotecznej w Czarnowąsach (w godzinach pracy). Zapraszamy.

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin