Pismo SRI Świerkle do Rady Sołeckiej

Pismo3.1.jpeg
Pismo3.2.jpeg