Opłatek „Przyjaciół św. Jakuba” w Borkowskiej Sali Wiejskiej

Niezwykle miłe i urokliwe spotkanie opłatkowe miało miejsce 13.12.2013  w niemniej sympatycznej Sali Wiejskiej w Borkach. Trzydzieści siedem osób z różnych stron Opolszczyzny przyjechało przełamać się opłatkiem, byłą: z-ca Wójta Gminy Tarnów Opolski – Magdalena Chudowska, z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - Irena Weber, byli przedstawiciele z Gogolina, Skorogoszczy, Sławic i z gminy Dobrzeń Wielki, wszyscy spod znaku „Muszli”. (logo - Przyjaciół Dróg Świętego Jakuba w Polsce)

Gospodarze: Rada Sołecka Borek z sołtyską Weroniką Zawada, którym dopomogło Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim przygotowały gościnę. Przy okazji można było oglądnąć Salę Wiejską z wszystkimi jej pomieszczeniami, ekspozycjami. Robi wrażenie po remoncie.

J. Moczko - świerklanin