Budżet 2014

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Rady Gminy do budżetu na rok 2014


oraz załączniki do uchwały:
(w poszczególnych dokumentach zostały odznaczone pozycje dotyczące miejscowości Świerkle
tj. w załączniku nr. 4 inwestycje oraz w załączniku nr. 9)