Wskazania wodomierza

Informujemy, że w zakładce Zarządzanie Kryzysowe można sprawdzić aktualny poziom wody w Małej Panwi.

http://dobrzenwielki.pl/47/gminny_zespol_zarzadzania_kryzysowego.html