Ankieta

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.  Jest ona adresowana do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. Jej celem jest pozyskanie opinii nt. poziomu życia  w gminach oraz informacji nt. potrzeb osób je zamieszkujących. Pozyskane w ten sposób informacje przyczynią się do zaplanowania działań i inwestycji w ramach Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 w taki sposób, by odpowiadały one oczekiwaniom mieszkańców Aglomeracji.

Link do kwestionariusza internetowego: www.drbpolonia.com/LiderProjekt/AglomeracjaOpolska/index.php/624249/lang-pl