Sport w Landtagu Nadrenii-Palatynatu

18 stycznia 2014 już po raz X w ramach Dnia Przyjaźni Niemiecko-Francuskiej w Moguncji odbył się turniej sportowy z udziałem przedstawicieli regionów Porozumienia Czterostronnego. Sala Herbowa Parlamentu Nadrenii-Palatynatu na jeden dzień zmieniła się w salę gimnastyczną, a młodzi sportowcy z Nadrenii-Palatynatu, Kraju Środkowoczeskiego, Burgundii i Województwa Opolskiego po raz kolejny udowodnili, że wspólna pasja jest doskonałą platformą integracji, a bariery językowe nie stanowią przeszkody w nawiązaniu sportowej przyjaźni.  

Tegoroczny „Sport w Landtagu” poświęcony został akrobatyce sportowej. Każdy z obecnych zespołów zaprezentował przygotowany na tę okazję pokaz swoich umiejętności, a zwieńczeniem spotkania była zaaranżowana wspólnie przez wszystkich uczestników  choreografia, która wywarła ogromne wrażenie na gościach zgromadzonych gmachu Landtagu Nadrenii-Palatynatu.

Województwo Opolskie reprezentowała sekcja akrobatyczna „Gwiazda”, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Grupa sześciu młodych sportowców w składzie:
• Aron Pałka,
• Maciej Płonka,
• Agata Waindok,
• Julia Wiśniewska,
• Weronika Lesik,
• Milena Piekorz,
pod opieką trenerów, pana Adama Antoszczyka oraz pani Wiktorii Weselak-Antoszczyk, zaprezentowała pokaz akrobatyczny z wykorzystaniem mini-trampów i pomponów, zachwycając publiczność różnorodnością i zarazem harmonią swojego pokazu.
Poza pracą nad wspólną prezentacją, uczestnicy spotkania mieli także okazję do zwiedzenia Moguncji – stolicy Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu. 
Spotkanie sportowe organizowane przez Federację Sportu Nadrenii-Palatynatu i Dom Burgundzki, patronatem objęli Premier Nadrenii-Palatynatu, pani Malu Dreyer oraz Prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu, pan Joachim Mertes. 

Joanna Lisowska-Nowak, DZP