Bezpłatna pomoc prawna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przypomina, że bezpłatna pomoc prawna nadal udzielana jest dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w każdy czwartek w godz. 1300 -  1400.   Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej konieczne jest uzyskanie zaświadczenia wystawionego przez kierownika Ośrodka – bezpłatna pomoc prawna nie dotyczy spraw majątkowych.

Adresy instytucji w Opolu, w których można także uzyskać bezpłatną pomoc prawną  w różnych nurtujących zagadnieniach wg. poniższego zestawienia:

 1. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
  Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
  Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
  tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
  tel. 77 452 75 00
  e-mail: wpia@uni.opole.pl
  Strona: www.prawo.uni.opole.pl
 1. Studencka Poradnia Społeczno – Prawna „Bona fides”
  Opole, ul. Krakowska 41 b (budynek z napisem OPTYK), w ramach której studenci udzielają porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w każdy wtorek od 18:00 do 19:30. Porady udzielane są wyłącznie osobiście.
  Tel.: 077 458 00 92.
  e-mail: bonafides.opole@gmail.com
  Strona: www.poradyprawne.uni.opole.pl
 1. Poradnia prowadzona przez Koło Naukowe „Młodych Prawników"
  "Punkt Informacyjny” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Opole,
  ul. Piastowska 18, w każdą środę od 17:00 do 19:00.
 1. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
  Opole, Ul. Oleska 121, Pawilon C
  Porady prawne w siedzibie OIP Opole udzielane są w pokojach nr 1 oraz 2 na parterze.
  Porady telefonicznie, pod numerem 77 457 40 61 w następujących godzinach:
  - w poniedziałki od 10:00 do 17:30
  - we wtorki, środy oraz piątki od 10:00 do 15:00
  - w czwartki od 10:00 do 17:00
  Porady z zakresu Karty Nauczyciela i prawa oświatowego udzielane są w pokoju nr 27 w poniedziałki w godz. 9:00 do 13:00 oraz pod numerem telefonu 77 47 00 927.
  Porady techniczne udzielane są w każdy wtorek pod numerem 77 470 09 00 w godz. 8:00 do 15:00
 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  45–052 Opole
  ul. Małopolska 20a
  tel.(077) 455 63 90-91
  dyżur interwencyjny (077) 455 63 92
  e-mail: oikoopole@wp.pl
  Strona: www.oik.opole.republika.pl
 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu: Urszula Leśkiewicz
  Siedziba biura: 45 – 018 Opole, Plac Wolności 7-8, pokój nr 120
  Telefon: 077 451 19 70, fax: 077 454 27 95, e-mail: mrk@um.opole.pl
  Udzielanie porad: Poniedziałek, Środa, Piątek od 8:00 do 15:00.
 1. Stowarzyszenie OPPEN-Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo
  ul. Duboisa 33/4
  45-070 Opole
  tel. 697 797 675
  Strona: www.oppen.edu.pl
  Porady prawne udzielane są przez aplikantów adwokackich, radcowskich, a także doktorantów prawa i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego raz w miesiącu w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

Informację opracowała: Barbara Lis