Ogłoszenie dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki

Dyrektorzy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki ogłaszają, że nabór do przedszkoli na rok szkolny 2014/201, który odbywa się na podstawie przedstawionych przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka - kandydata do przedszkola, dokumentów sporządzonych wg poniższych wzorów i zasad.

  1. DOCZasady naboru do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2014-2015.doc

  2. DOCDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.doc

  3. DOCWniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2014-2015.doc

  4. DOCWzory oświadczeń.doc

  5. DOCTerminarz rekrutacji do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2014-2015.doc