Konkurs: Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Marszałek Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłaszają XIV edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy o niej. Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 27 lipca 2014 r. podczas IX  Festiwalu Folklorystycznego w Muzeum Wsi Opolskiej  w Opolu.

 

Regulaminy i karty zgłoszeniowe znajdują się w załączeniu, a także dostępne są na stronach: www.odnowawsi.euwww.oodr.pl , www.muzeumwsiopolskiej.pl , www.ksow.pl

 

Dokumentację należy przesłać lub dostarczyć do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca  2014 r. do godziny 15.00 (liczy się data

i godzina dostarczenia zgłoszenia do siedziby) z dopiskiem „Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na adres:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie: 

ul. Główna 1,

49-330 Łosiów,

: tel. 077 412 53 27 wew. 259, 260, 261      

DOCregulamin_produkt_KSOW.doc
DOCregulamin_GASTRONOMIA_KSOW.doc
DOCkarta_zgloszeniowa_produkt_2014.doc
DOCkarta_zgloszenia_gastr_2014.doc