INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 31 lipca 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Zmiana budżetu gminy na rok 2014 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
3. Rozpatrzenie i załatwienie skargi.
4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów.
6. Zmiana Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew.
7. Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Interpelacje.
9. Sprawy różne.

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                             Dobrzeń Wielki
                                                             Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 31.07.2014r.pdf