O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Wojewoda Opolski działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich właściwości oraz wystąpieniu organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), zwrócił się z prośbą o uruchomienie syren w dniu 01 sierpnia 2014 r. o godzinie 17.00 we wszystkich miastach i gminach województwa opolskiego mające na celu upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym dla podkreślenia szczególnego charakteru znaczenia obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego, w podanym terminie zostaną uruchomione na terenie gminy Dobrzeń Wielki syreny alarmowe (dźwięk syreny w okresie 1 minuty ciągły). Apeluję do mieszkańców gminy o minutę zadumy w czasie uruchomienia syren.

                                                                                       Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                                  Henryk Wróbel