INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że w dniu 21 sierpnia 2014r. (czwartek) w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego.
2. Interpelacje.
3. Sprawy różne.

                        Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                         
                                Dobrzeń Wielki
                               Klemens Weber