Zakończona Akcja „LATO 2014”

W Gminie Dobrzeń Wielki zakończyła się akcja „LATO 2014”. Zajęcia dla 147 zapisanych dzieci w wieku od 5 do 15 lat, które nie miały możliwości wyjazdu na wypoczynek letni w tym roku, odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 07 lipca do 08 sierpnia br., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400

Współorganizatorami akcji był: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom posiłek regeneracyjny w postaci drugiego śniadania.

Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w:

  • grach i zabawach świetlicowych,
  • zajęciach plastyczno-technicznych,
  • zajęciach tanecznych,
  • zajęciach audiowizualnych,
  • różnego rodzaju konkursach,
  • zajęciach sportowych oraz ruchowych na świeżym powietrzu,
  • zajęciach edukacyjnych.

We wszystkich świetlicach przeprowadzono warsztaty biblioterapeutyczne mające na celu rozbudzenie zainteresowań książką, która rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie.

Przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Łosiowie zorganizowano już po raz drugi wyjazd dla dzieci do Brzegu na przygotowany przez I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”. Uczestnicy pikniku nawiązywali łączność, poznawali pojazdy wojskowe. Na terenie jednostki zaprezentowano również działania policji, odbył się też pokaz psów-ratowników, służby medyczne uczyły dzieci udzielania pierwszej pomocy a strażacy zaprezentowali wozy bojowe. Dzieci były też na basenie i w miasteczku indiańskim.

W świetlicach zostały przeprowadzone pogadanki w ramach Kampanii Zdrowia „Bezpieczne wakacje” realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. opolskiego.

Przeprowadzono także zajęcia decoupage, w czasie których dzieci własnoręcznie wykonały dla siebie zakładki do książek.

Podczas trwania akcji „LATO 2014” prowadzone były również audycje radiowe Radia Opole, na łamach którego dzieci i wychowawcy mieli możliwość wypowiedzenia się.

Jak co roku do akcji włączyły się również OSP z gminy Dobrzeń Wielki i Nadleśnictwo Kup.

Opolskie Kuratorium Oświaty przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Opolu zorganizowało bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach i z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych, miały utrudniony dostęp do wypoczynku. W tym roku kolonia trwała 9-22.07.2014r. w ośrodku wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach. Uczestniczyło w niej 12 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego zorganizował dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wieku od 14 do 16 lat:

  • obóz szkoleniowy w Turawie, który trwał 7-19.07.2014r.,

  • obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Wietze w Niemczech, który trwał 2-9.08.2014r.

Dzięki licznie prowadzonym zajęciom podczas tegorocznych wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas pod czujną opieką opiekunów, ucząc się współpracy w grupie, szacunku i wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

                                                                                          Zastępca Wójta

                                                                                              Irena Weber