Strategia Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014-2020

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
informuje

że w dniu 14.10.2014 r. wyłożono do wglądu projekt Strategii Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014-2020.

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki, będzie dokumentem pomocnym przy wyznaczeniu perspektywicznych kierunków rozwoju jednostki, wybrania ważnych celów i zadań do realizacji w latach 2014-2020, skutecznego i efektywnego zarządzania naszej Gminy
i planowania wielopoziomowego rozwoju.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do włączenia się w proces budowania Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. Projekt strategii dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Zapraszamy Państwa do lektury, a wszelkie uwagi do projektu proszę składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 28.10.2014 r.
 

PDFStrategia rozwoju gminy Dobrzeń Wielki.pdf
 

DOCXFormularz zgłaszania uwag.docx