10 listopada (poniedziałek) dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuję, że dzień 10 listopada 2014 jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim za święto 1-go listopada 2014 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

/Zarządzenie nr 120.7.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim./

W sprawach pilnych dot. Urzędu Stanu Cywilnego (zgon) proszę się kontaktować telefonicznie z kierownikiem USC: p. Izabelą Walos, nr telefonu 606 958 967.


                                                Wójt Gminy
                                             Henryk Wróbel