INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w piątek 14 listopada 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2014 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
2. Sprawy mienia komunalnego
3. Interpelacje.
4. Sprawy różne.

                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                Dobrzeń Wielki
                                                                Klemens Weber