Otwarty konkurs ofert - sport

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2015: "Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży"

PDFdoc01095720141212094914.pdf