INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się we wtorek 30 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014 – 2020.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015.
3. Ustalenie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
4. Interpelacje.
5. Sprawy różne.

                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                              Dobrzeń Wielki
                                              Klemens Weber