Szanowni Mieszkańcy

Z informacji, które dotarły do nas dopiero dzisiaj wynika, że na terenie naszej gminy pojawili się pracownicy firmy Mentor Consulting sp. z o.o. z Chorzowa.

Firma ta wykonuje na zlecenie Mostostal Power Development inwentaryzację stanu technicznego budynków, które znajdują się w odległości do 30 m od drogi, którą może być prowadzony transport na plac budowy Elektrowni Opole. Inwentaryzacja może być przeprowadzona tylko za zgodą właściciela nieruchomości. Inwentaryzacja ma posłużyć zapobieżeniu ewentualnym nieuzasadnionym roszczeniom właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy drogach, którymi prowadzono ciężki transport

na plac budowy. Jednakże w przypadku gdyby nieruchomość ucierpiała na skutek tego ciężkiego transportu (spękania ścian, sufitów itp.), protokół z inwentaryzacji oraz wykonane podczas niej zdjęcia będą stanowiły dowód potwierdzający roszczenia właściciela nieruchomości. Pracownicy firmy Mentor Consulting sp. z o.o. z Chorzowa posiadają upoważnienia do wykonywania inwentaryzacji wystawione przez Mostostal Power Development a z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzają odpowiedni protokół podpisywany przez nich oraz właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości może na życzenie otrzymać kopię protokołu.