Szanowni Mieszkańcy

Z informacji uzyskanych od wykonawców budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole wynika, że w poniedziałek 2 lutego o godz. 6.00 rano rozpoczyna się betonowanie płyty dennej fundamentu maszynowni nr 6. Cała operacja betonowania potrwa 4 dni i będzie prowadzona 24 godziny na dobę.
W zawiązku z powyższym pojawi się dodatkowy ruch związany z transportem betonu na plac budowy.
Beton będzie dostarczany z 6 wytwórni betonu jednocześnie z następujących kierunków:
- z kierunku Brzezie (wytwórnia w Brzeziu) w ilości 8 betonomieszarek na godzinę,
- z kierunku Opola (wytwórnie w Opolu, Olszowej i Kędzierzynie) w ilości 6 betonomieszarek na godzinę,
- z kierunku Brzeg (wytwórnia w Brzegu) w ilości 2 betonomieszarek na godzinę.
W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
 

                                                                          Wójt Gminy
                                                                       Henryk Wróbel