Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

W dniu 12 lutego br. Rada Gminy Dobrzeń Wielki jednogłośnie uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki.

Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.  poprawy jakości powietrza na terenie Gminy, jak również:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Środki  w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (tj. 36 069,00 PLN) na opracowanie planu Gmina otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucji Wdrażającej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).

Dane zebrane na terenie Gminy z zakresu emisji CO₂ pozwolą na:

  • dokładną analizę sytuacji Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w których planowane są działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i emisji CO₂
  • wykorzystanie ich w przyszłości poprzez monitoring stanu środowiska na terenie Gminy
  • informowanie społeczeństwa o stanie środowiska na terenie Gminy oraz możliwych zmianach w tym zakresie.

Opracowanie umożliwiło zaplanowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w podziale na okresy:

  • długoterminowy, obejmujący strategie i cele do 2020 r. i zawierający zobowiązania w zakresie planowania przestrzennego, transportu, zamówień publicznych, standardów dla nowych i modernizowanych budynków itp.
  • krótkoterminowy, obejmujący najbliższe 3-5 lat.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki pomoże również w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) oraz umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich.

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.