W świerklańskim kalejdoskopie - 2015

 

Koncert scholii z Raciborza w świerklańskim kościele (6 stycznia 2015 r.)

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Świerklańskim przedszkolu (15 stycznia 2015 r.)

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Świerklańskiej Sali Wiejskiej organizowane przez Radę Sołecką (25 stycznia 2015 r.)

Zajęcia wakacyjne w Świerklach organizowane przez GOK Dobrzeń Wielki (19.01 – 30.01.2015 r.)

 

 

Finał postępowania scaleniowego

        scal.jpeg

    28 stycznia 2015 r. upłynął miesiąc od zebrania uczestników scalenia w Świerklach (29.12.2014 r.), na którym została odczytana decyzja Starosty Opolskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, określenia przebiegu nowych granic nieruchomości i warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów. Był to czas, w którym uczestnicy scalenia mogli jeszcze zaskarżyć decyzję, ale na szczęście nikt tego nie uczynił, tym samym uprawomocniła się, co oznacza, że zamierzenie inwestycyjne „Mularskich” otrzymało „zielone światło”, a spora część świerklan poczuła ulgę, jednocześnie zadając sobie pytanie: kiedy zacznie się realizacja ustaleń scaleniowych, a więc rekultywacja niektórych gruntów, budowa dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych, itd. Sporo prac, a środki na to przeznaczone – unijne i rządowe są do wykorzystania do połowy czerwca 2015 r. Z informacji na stronie internetowej Starostwa wynika, że Starostwo Powiatowe jeszcze w tym roku na terenie po scaleniowym wybuduje nowe drogi dojazdowe i rowy melioracyjne za sumę miliona złotych. W międzyczasie inwestor – Grupa Producentów Owoców i Warzyw, Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski Sp. z o.o. otrzymawszy odpowiednie pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę przymierzy się, a może i rozpocznie budowę „świerklańskich szklarni”. Dla świerklan jest to szczególnie ważne, bo oprócz tzw. aspektu społecznego (praca, możliwość podjęcia działalności w powiązaniu ze „szklarnią”) powodzenie inwestycji, zasygnalizowane uprawomocnieniem się decyzji starosty, daje nadzieję na rychłe wybudowanie nowej, szerokiej drogi z Czarnowąs do Świerkli (dokumentacja jest gotowa, a pozwolenie na budowę ważne od 1 stycznia 2013 r.) sięgającej centrum Świerkli (środek skrzyżowania) wraz ze ścieżką rowerową i pasem technicznym oraz  na wybudowanie jakby przedłużenia tej drogi od skrzyżowania w kierunku Brynicy (dokumentacja opracowana ze środków budżetu Gminy Dobrzeń Wielki) z uwzględnieniem także chodnika (powstanie pierwszego znaczącego odcinka chodnika w Świerklach, to zadanie obejmuje także drogę boczną od tej szosy biegnącej w kierunku cmentarza wzdłuż boiska). W kontekście szklarni świerklanie myślą także o cieple z elektrowni w swoich domach, a mając ogląd perspektywiczny są świadomi zbliżającej się budowy obwodnicy, która za Świerklą pod Brzeziem ma przebiegać. Wiele realizacji, planów, zmian i to już wkrótce.

PS. 23 lutego 2015 r. odbędzie się zebranie uczestników scalenia, na którym oficjalnie będzie miało miejsce tzw. „objęcie w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin