Procedowanie szklarniowe

Niespełna miesiąc po uprawomocnieniu się decyzji Starosty Opolskiego o przyjęciu ustaleń scaleniowych Komisji Scaleniowej odbyło się w poniedziałek 23 lutego br. kolejne zebranie uczestników scalania gruntów w Świerklach, którego celem było poinformowanie ich o bieżących i następnych etapach procedowania.

            Jak stwierdziły przedstawicielki Starostwa Opolskiego: trwa dokonywanie odpowiednich wpisów do ksiąg wieczystych uczestników scalania, po ich dokonaniu starostwo wystąpi do ministerstwa o uwolnienie środków unijnych i państwowych potrzebnych do wykonania ustaleń scaleniowych (rekultywacja gruntów, budowa dróg i rowów, itd.), gdy środki te będą potwierdzone, zostanie ogłoszony przetarg, a firma która go wygra, czym prędzej rozpocznie roboty, bo czasu w sumie jest niewiele – do czerwca br.

            W tym momencie padło pytanie ze strony zatroskanych świerklan: a co? Jak ktoś z tych, którzy ten przetarg przegrali, odwoła się kwestionując jego rozstrzygnięcie?  Co na ogół skutkuje paromiesięczną zwłoką, co wtedy? Odpowiedź: trzeba być dobrej myśli. No to bądźmy i życzmy przedsięwzięciu powodzenia.

            Powstanie świerklańskiej szklarni świerklanie traktują już poniekąd jako swoją sprawę, analizując ją także pod kątem zmian, jakie może przynieść. Podobnie inni mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki, którzy w tym widzą przede wszystkim pojawienie się szerszego dostępu do ciepła z elektrowni. Świerklanie także. A więc już nie tylko praca dla setek ludzi, drogi w okolicy Świerkli i smaczny pomidor na rynku, ale szersze oddziaływanie, które gdyby rozpatrywać także z uwzględnieniem przyjętego ostatnio przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to świerklańska inwestycja pomidorowa okazuje się mieć dla okolicy (głównie Gmina Dobrzeń Wielki) niebagatelne znaczenie. Po pierwsze: jako ogromny odbiorca ciepła z elektrowni, która musi dla niego wypracować odpowiednią zdolność zaopatrzenia w nie, po drugie: zdolność ta będzie tak duża, że umożliwi zaopatrzenie w ciepło znacznie więcej odbiorców drobnych, przede wszystkim indywidualnych mieszkańców bez asekuracyjnego, czy to się bardziej lub mniej opłaci, a więcej pod kątem zmniejszenia emisji szkodliwych toksyn do atmosfery, bo im więcej mieszkańców gminy będzie zaopatrywać się w ciepło z elektrowni, tym mniej kominów budownictwa indywidualnego będzie dymiło. Sytuacja taka z pewnością będzie miała również wpływ na cenę ciepła, które jako produkt z jednego ogromnego kotła będzie tańsze.

            Gospodarka ciepłem z uwzględnieniem wspomnianych czynników zmieni pewnie także nieco dotychczasowe widzenie kierunku rozwoju sieci, bo np. Dobrzeń Mały dotychczas asekuracyjnie jakby brany pod uwagę, w PGN jest wzmiankowany nieco priorytetowo do uciepłownienia z racji relatywnie większego niż w innych miejscowościach Gminy Dobrzeń Wielki efektu z emisji niepożądanych składników do atmosfery. Zmiany, zmiany przed nami. Niech więc jak najszybciej w Świerklach strategiczny pomidor się rozpleni.

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin

 

 

procedowanie-szklarniowe-1.jpeg

 

procedowanie-szklarniowe-2.jpeg