Wybory w SRI Świerkle

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Świerkle powstałe na kanwie społecznikowskiego ruchu w 1999 r. by pomóc w przeobrażeniach świerklańskiej rzeczywistości, w 2014 r. po wielu dokonaniach w tej kwestii obchodziło 15 lat swego istnienia, w tym szmat czasu jako Organizacja Pożytku Publicznego.

            Latek mu przybywało, także członkom stowarzyszenia, którzy mało sobie z tego robiąc, nadal trzymają społecznikowski fason. Ostatnio – 27 lutego na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (walnym) po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w roku 2014 udzielili absolutorium zarządowi stowarzyszenia – jednogłośnie, po czym stwierdzając, że skoro władze organizacji otrzymały takie wotum zaufania, to niech dalej funkcjonują w starym składzie i poddali to pod głosowanie. Znowu jednogłośnie zarząd i Komisja Rewizyjna otrzymała mandat na kadencję 2015-2017. Zarząd: Józef Moczko – prezes stowarzyszenia, Waldemar Kesner  - v-ce prezes, Barbara Prudlik – skarbnik, Maria Konieczko – sekretarz. Komisja Rewizyjna: Joachim Komor – przewodniczący oraz Edyta Kokot i Bernard Kałuża – członkowie. W kolejnym punkcie obrad przyjęto ramowy plan pracy na rok 2015, przed członkami więc do przeprowadzenia w najbliższym czasie kolejny X-ty już w Świekrklach Konkurs Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz”, później Piknik na dzień dziecka i dzień matki jako impreza integracyjna, wydanie kolejnej części publikacji „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki”, itd.

 

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin

 

wybory w sri.jpeg
sri.jpeg
sri (1).jpeg