Świerklanie wybrali sołtysa

Zaplanowane na 6 marca wybory sołtysa w Świerklach wzbudziły spore zainteresowanie świerklańskiego elektoratu, bo „urzędujący” sołtys od dawna zapowiadał, że nie będzie już więcej kandydował, a w lokalnych komentarzach pojawiały się różne kandydatury. Ni mniej, ni więcej więc szykowała się zmiana.

            Grubo ponad 60 świerklan wysłuchało wpierw informacji świerklańskiego dzielnicowego (policjanta z Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim) o „bezpieczeństwie w Gminie Dobrzeń Wielki”, a później sołtys Jan Jałowy poinformował o swym nie kandydowaniu na następną kadencję i zrelacjonował dokonania Rady Sołeckiej w minionej kadencji. Po czym przystąpiono do wyborów. Wskazywano wiele kandydatów, ale tylko Jan Chmiel zgodził się kandydować. W głosowaniu tajnym otrzymał 57 głosów (TAK) przy liczbie uprawnionych do głosowania równej 66, a więc zdecydowane poparcie. Z ustaleń zebrania wyszło, że nowy sołtys będzie przewodniczącym 7-osobowej Rady Sołeckiej, której członkowie zostali wybrani przy niewielkiej różnicy głosów: Maria Konieczko – 50, Walter Panic – 50, Maria Cwarno – 47, Rajmund Konieczko – 44, Sebastian Wolik – 42, Józef Jendryca – 42. W przerwach technicznych na pytania zebranych świerklan odpowiadał wójt Henryk Wróbel. Przewodniczącym zebrania został wybrany Bernard Knosala, a wybory prowadziła sekretarz gminy Kornela Lauer-Konecka, której pomagała Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący – Waldemar Kesner oraz Norbert Komor i Rudolf Rippel jako członkowie. Gratulacje i życzenia dobrej pracy dla nowej ekipy i podziękowania ustępującej, takie koleje „świerklańskiej samorządności”.

            Sołtys – Jan Chmiel urodził się w 1961 r. w Otmuchowie. W Świerklach od 1984 r. W 2002 r. w pełni identyfikujący się ze Świerklami pierwsze wejście w społecznikowską działalność (I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego), później także funkcja skarbnika w nowopowstałym (2006 r.) klubie LZS GROM Świerkle, w międzyczasie, do dziś sporo udziału w różnych imprezach społecznych organizowanych przez świerklańskie grona.

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin

 

 

wybory-soltysa01.jpeg

 

wyborysoltysa2.jpeg

 

wyborysoltysa3.jpeg