Informacja o Sesji Rady Gminy

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 14 maja 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew
2.Zmiana budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub na   budowę proekologicznego ogrzewania.
5.Interpelacje.
6.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 14.05.2015r..pdf