Aktualnie w Świerklach

Aktualnie w Świerklach

 

            Stawiając kontakt ze swym „elektoratem” – świerklańską społecznością jako aspekt dobrych relacji korzystnych w realizacji sołeckich przedsięwzięć, świerklański nowo wybrany sołtys Jan Chmiel i nowa rada sołecka zorganizowali 14.04.2015 r. zebranie wiejskie. Przedstawili na nim zamierzenia jakie planują zrealizować w ramach tzw. „funduszu sołeckiego” (kwota ponad 30 tys. zł. zarezerwowana w budżecie gminy na 2015 r. dla Świerkli). Uznali, że jako pierwsze należy dokończyć to, czego podjęli się ich poprzednicy, a następnie, albo nawet równolegle trzeba: zlecić wymianę głównych drzwi Sali Wiejskiej na metalowe, ocieplone, kupić dla Sali odkurzacz przemysłowy, zlecić wykonanie nowej ogólnodostępnej tablicy ogłoszeniowej i ustawienie jej w nieco innym miejscu niż to, w którym stoi stara, kupić gablotę ogłoszeniową z myślą o zainstalowaniu jej w pobliżu kościoła. Zebrani usłyszeli także, że jak już będzie wiadomo, ile z funduszu sołeckiego te propozycje pochłoną środków, będzie się realizować następne, których jest jeszcze trochę. Uwag nie zgłaszano, ale sygnalizowano już kolejne kwestie, w tym tradycyjnie chodniki i drogi.

Zebranie wiejscie.jpeg
Zebranie wiejskie 02.jpeg

Co do przebudowy drogi od skrzyżowania w centrum wioski w kierunku Surowiny (w tej części dotyczy to także budowy chodnika), następnie odchodzącej od tej głównej drogi w kierunku boiska i dalej do cmentarza drogi pod którą realizowany jest wykup gruntów odniósł się radny Józef Moczko. Wyjaśnił kwestie techniczne dodając, że dokumentacja jest gotowa i należy się spodziewać jej realizacji. Znacznie więcej pytań ze strony zebranych padało w odniesieniu do budowy dróg na terenie scaleniowym, wątpliwości co do prowadzenia prac, zachowania parametrów, ominięcia jednego odcinka.

            Biorąc te sygnały pod uwagę, sołtys Jan Chmiel, radny Józef Moczko i mający swe grunty przy tym odcinku Rudolf Rippel spotkali się 18.04.2015 r. na miejscu budowy, by się drogom przyjrzeć i stwierdzili, że chyba trochę dziwnie się dzieje.


Sołtys Jan Chmiel, Rudolf Rippel i radny Józef Moczko na budowanej drodze przy ul. Miłej.jpeg

Spostrzeżenia te i wątpliwości świerklan zostały przedstawione przez nich samych na zebraniu – spotkaniu ze Starostą Opolskim – Henrykiem Lakwą, panią Edytą Borkowską-Wenzel (z Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie) i przedstawicielami wykonawcy EKO-PROBUD z Gogolina.

            Starosta podziękował świerklanom za „zielone światło”, jakie dali dla realizacji wielkiej budowy kombinatu ogrodniczego, z kolei pani Borkowska-Wenzel poinformowała, że budowane drogi mają mieć standard dróg transportu rolnego, a więc inne parametry, niż drogi publiczne. Nowo wybudowanych dróg będzie w sumie ponad 5 km., a więc znacznie więcej niż pierwotnie przewidywano, buduje się je w iście ekspresowym tempie, bo muszą być gotowe do końca maja podkreśliła pani Borkowska, dając do zrozumienie, że proces scaleniowy trwał długo, stąd taka sytuacja.

            Przedstawiciele wykonawcy wysłuchali uwag i stwierdzili, że to, co świerklanie widzą, to nie jest stan końcowy, że na to, co dotychczas ułożono dojdą kolejne warstwy tłucznia, skoryguje się ewentualne uchybienia, a jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości dotyczące budowanych dróg, może zawsze podejść do brygady i z pewnością słuszne sugestie zostaną wzięte pod uwagę i otrzyma pełną informację, wykonawca jest na to otwarty. Podobnie miało się w sprawie rekultywacji, natomiast w kwestii ominiętego odcinka, który jak się okazało jest częścią ul. Miłej, a przedstawiciele wykonawcy stwierdzili, że choć nie jest on ujęty do realizacji, firma sama od siebie go wybuduje, bo ciężki sprzęt który przezeń przejeżdża tego wymaga. A przejeżdżać musi, by kontynuować prace.

Spotkanie ze Starostą Opolskim 01.jpeg
Spotkanie ze Starostą Opolskim 02.jpeg
Spotkanie ze Starostą Opolskim 03.jpeg
Spotkanie ze Starostą Opolskim 04.jpeg

            Tymczasem realizacja ustaleń scaleniowych trwa. Zmienia się krajobraz Świerkli, ale to dopiero początek.

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin