Sołectwo Brzezie

 Sołtys Eugeniusz Kowalski, zam. Brzezie, ul. Wiejska 37, tel: 774696076,