Zmiany w Świerklach w świetle realizacji ustaleń scaleniowych


 

Zasadniczym ważnym od dłuższego czasu aspektem świerklańskich zmian jest proces dochodzenia do powstania „Szklarni Mularskich”, które coraz bliższe są zaistnienia. Aktualnie realizuje się ustalenia scaleniowe, praktycznie ukończono budowę w sumie ponad 5 km. dróg na obszarze scaleniowym – tzw. dróg transportu rolnego, praktycznie tyle samo odtworzono i wybudowano rowów, na których też powstało wiele mostków. Roboty wykonano szybko i sprawnie. Nie udało się przy tym uniknąć paru uchybień, które zgłaszane przez mieszkańców są, czy były do usunięcia, np. ciężki sprzęt naruszył, albo zatracił parę niedawno osadzonych słupków granicznych - takie trudne do uniknięcia wypadki przy wielkiej przebudowie. Rękę na pulsie trzyma sołtys Jan Chmiel i reaguje. Zauważalne jest już też, że wielu mieszkańców wioski postrzega przemiany, w tym pojawienie się nowej siatki dróg, jako wartość dodaną, która umożliwi ożywienie, czy też zagospodarowanie gruntów, do których dotąd trudno było normalnie dotrzeć.