Kędzierzyn-Koźle - Brzeg- Świerkle 27.06.2015r.

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Świerklach

 

 

            27 czerwca 2015 r. do Świerkli zawitali członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, koła Kędzierzyn-Koźle. Była to już kolejna taka wizyta, która podobnie jak poprzednie coroczne, stanowiła ostatni etap pielgrzymki braci kolejarskiej w tym dniu. Zapowiedziany, miał też swój program: wpierw Msza św. w świerklańskim kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, którą odprawił ks. Edward Bogaczewicz (brat ks. Stanisława Bogaczewicza, byłego duszpasterza w Świerklach) duszpasterz koła przybyły z pielgrzymami, później biesiada w Parku SRI Świerkle, gdzie wcześniej o stosowne zaplecze zadbali świerklanie: Jan Jałowy i Waldemar Kessner z ramienia świerklańskiej Rady Parafialnej, sołtys Jan Chmiel. Razem z nimi obecny był także Józef Moczko jako felietonista i autor książki „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki”, którzy przekazał zadedykowane księdzu Stanisławowi egzemplarze kroniki (I i II część) na ręce jego brata – księdza Edwarda. (Ks. Stanisław, w czasie gdy był w Świerklach duszpastrzem, znacząco przyczynił się do zainicjowania pracy nad publikacją).

            W lutym 1985 r. decyzją Konferencji Episkopatu Polski powołano Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy, które ma wpisane jako główne działanie troskę o specjalistyczną opiekę duszpasterską w środowiskach kolejarskich na obszarze całego kraju. Wskutek podziału polskich kolei na wiele spółek, duszpasterstwo pozostaje głównym czynnikiem integracji środowisk kolejarskich. Główną uroczystością są obchody święta patronalnego kolejarzy ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej 22 listopada. Obejmują one ogólnopolską pielgrzymkę kolejarzy na Jasną Górę, Mszę św. radiową z kościoła św. Krzyża w Warszawie i obchody w wymiarze diecezjalnym i lokalnym. Od 1988 r. Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy wydaje pismo „Zwrotnica”. W 1994 r. przygotowało statut i przyczyniło się do powołania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy, erygowanego w 1995 r. przez Konferencję Episkopatu Polski.

            Początek silnej dziś organizacji dał „lubelski lipiec” w 1980 r. Wtedy kolejarze pierwsi i po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej powiedzieli „Nie”. Od 1985 r. w Lublinie działa Duszpasterstwo Kolejarzy. Od tego czasu kolejarze w różny sposób włączają się do tworzenia nowej wspólnoty. 18 lutego 1985 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała na Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. Eugeniusza Zarębińskiego z Lublina, który do dziś kieruje Stowarzyszeniem. Jesienią 1995 r. Konferencja Episkopatu Polski erygowała Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich. W Konstancinie Jeziornej pod Warszawą utworzony został Ośrodek Animacji Stowarzyszenia, a Krajowym Animatorem mianowany został ks. Ryszard Marciniak, kolejarz z wykształcenia.

            Na ogólnopolskim Forum Związków Kół zorganizowanym w dniach 11-12 maja 1996 r. w Konstancinie Jeziornej, wybrany został Zarząd Główny i rozpoczęła się normalna budowa struktur stowarzyszenia na terenie całej polskiej sieci kolejowej. Jak przysłowiowe grzyby po deszczu powstawały nowe koła. Tak spełniły się słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 9 czerwca 1987 r. w Lublinie: „Kolejarze nie dajcie się dzielić, bądźcie zjednoczeni”. Kolejarze nie tylko nie dali się podzielić, ale jeszcze bardziej się zjednoczyli. Praca formacyjna zaowocowała licznymi spotkaniami i to nie tylko w miejscach pracy, czy miejscach zamieszkania, ale również spotkaniami ogólnopolskimi. 26 listopada 1995 r. w ramach obchodów uroczystości Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej (jeszcze wtedy nieśmiało obchodzonej), w nowo tworzonej wspólnocie parafialnej poświęcony został sztandar. Poświęcenie miało miejsce w czasie uroczystej Mszy św., której przewodniczył Diecezjalny Duszpasterz Kolejarzy ks. Franciszek Drenda z Kluczborka. Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich powstało 14 lutego 1996 r. Wtedy to wybrano pierwszy Zarząd Koła, a jego prezesem został Tadeusz Fleszer – dyżurny ruchu stacji Kędzierzyn-Koźle. Od tego czasu kolejarze parafii Kędzierzyn-Koźle i parafii z Osiedla Pogorzelec aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu nowopowstałego stowarzyszenia. Sukcesywnie przybywało członków, dziś koło skupia 53 kolejarzy i sympatyków. Duszpasterzem koła jest proboszcz parafii ks. Edward Bogaczewicz (przez krótki okres był nim wikary ks. Andrzej Plaskowski – absolwent Technikum Kolejowego w Gliwicach). Członkowie koła spotykają się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia) na spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w Domu Parafialnym. Delegacje koła uczestniczą regularnie w Ogólnopolskich Spotkaniach Formacyjnych, organizowanych w kołach KSKP w różnych miejscowościach Polski. Spotkania te rozpoczynają się w piątek wieczorem, a kończą w niedzielę obiadem. Koło było organizatorem takich spotkań w dniach 7-9 grudnia 2001 r. i 8-10 czerwca 2007 r. W pierwszym spotkaniu udział wziął Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. Arcybiskup Alfons Nossol, w drugim ks. Biskup Paweł Stobrawa.

            Działalność koła nie ogranicza się tylko do takich spotkań.  Z inicjatywy koła zrodziły się plany budowy kapliczki św. Katarzyny Aleksandryjskiej na peronie II dworca PKP w Kędzierzynie-Koźlu. 14 października 2000 r., w ramach obchodów Millenium, ks. Ryszard Marciniak – Krajowy Moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, dokonał jej poświęcenia.

            W 10-tą rocznicę budowy kapliczki staraniem koła została przeprowadzona renowacja i wtedy zrodził się pomysł, aby dla upamiętnienia jej powstania odmawiać tam raz w roku różaniec. Co roku koło organizuje autokarowe pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych na terenie całej Polski, a bywa też, że członkowie koła wyjeżdżają za granicę (w 2005 r. Czechy – Praga; w 2010 r. Litwa – Wilno, Kowno, Troki; w 2012 r. Słowacja – Lewocza). Corocznie koło uczestniczy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.

            Prezesem koła od 2000 – 2009 r. był Józef Pryszcz – emerytowany maszynista Zakładu Taboru w Kędzierzynie-Koźlu, a obecnie jest nim Zbigniew Bar – emerytowany z-ca naczelnika stacji Kędzierzyn-Koźle.  

            W kole panuje serdeczna atmosfera, wszyscy chętnie pracują, podejmując trud organizacji różnych bieżących zadań.

            Więcej o kole stronie: www.duchaswietego-kk.pl

           

Opracował o oparciu o informacje z w/w strony:                                                   

J. Moczko – Świerklanin