Ogłoszenie o ofercie

Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza  się ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Lato seniora – łączymy pokolenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy w terminie do 21.07.2015 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

PDFogłoszenie.pdf