Rada Gminy Dobrzeń Wielki z wizytą na placu budowy.

W dniu 23.07.2015 r. Radni Gminy Dobrzeń Wielki wizytowali budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Wizyta zbiegła się w czasie z operacją betonowania płyty fundamentu kotłowni nr 6. Jest to największa tego typu operacja w Europie, w ciągu kilku dni 18 500 m3 betonu zostało wyprodukowanych, przetransportowanych i wylanych na miejsce, w którym powstanie kotłownia bloku nr 6. Była to skomplikowana technologicznie a przede wszystkim logistycznie operacja. Jak dowiedzieliśmy się przebiegła bez problemów i zakończyła się w ubiegłą sobotę w późnych godzinach nocnych.
Poza betonowaniem mogliśmy także obserwować postęp prac związanych z chłodniami bloków 5 i 6 oraz rurociągów wody chłodzącej.
Informacji udzielał nam i oprowadzał po terenie budowy Pan Witold Mencel, który pełni funkcję koordynatora budowy bloków 5 i 6 z ramienia firmy Polimex Mostostal.
Poniżej, krótka relacja fotograficzna z wizyty.


IMG_1747.jpeg IMG_1754.jpeg IMG_1770.jpeg IMG_1780.jpeg IMG_1803.jpeg