Sołectwo Chróścice

 Sołtys Beata Wolny, zam. Chróścice, ul. Chopina 20, tel. kom. 663 738 013