Zawiadomienie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zawiadamia, że w roku 2015 dniami dodatkowo wolnymi od pracy są:

 17 sierpień 2015r.

24 grudzień 2015r.*

w tych dniach Ośrodek będzie nieczynny.
W razie pilnej interwencji kontakt telefoniczny:

667 808 026

                                                                                                                                 Kierownik Ośrodka
                                                                                                                                        Barbara Lis

 

* Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy  (t. j. Dz. U  z 2014r. , poz. 1502 z późn. zm.)