Informacja o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

PDFInformacja o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.pdf