INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 8 października 2015r. w pawilonie LZS VICTORIA na boisku sportowym w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
2. Interpelacje.
3. Sprawy różne.

                               Przewodniczący Rady Gminy
                                            Dobrzeń Wielki
                                           Klemens Weber