Przerwy w dostawach ciepła

Elkom Sp. z o.o. informuje, że zaistniała konieczność czasowej przerwy w dostawach ciepła do odbiorców zlokalizowanych w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim. Przerwa w dostawie ciepła związana jest z koniecznością zainstalowania ciepłomierzy na czynnych rurociągach realizujących dostawy ciepła do w/w miejscowości.
- w Dobrzeniu Wielkim przerwa w dostawach ciepła nastąpi w dniu 15.10.2015r (godz. 700 - 1700),
- w Czarnowąsach przerwa w dostawach ciepła nastąpi w dniu 14.10.2015r. (godz. 700 - 1700)