Sprawdzenie procedury ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej

W dniach 13-14.10.2015r. odbędzie się sprawdzenie procedury ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w trakcie ćwiczebnych epizodów KRAJOWEGO ĆWICZENIA  RENEGADE-SAREX 15/II , w tym przewidywane uruchomienie syren systemu alarmowania.
Przypominamy interpretację obowiązujących sygnałów:
-"OGŁOSZENIE ALARMU" - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
- "ODWOŁANIE ALARMU" - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.