Laur Echa Gmin Opolskich

Echo Gmin uhonorowało Naszego Radnego p. Józefa Moczko za aktywne uczestnictwo w życiu publicznym wioski, gminy i okolic oraz za liczne publikacje w gazetach na stronie internetowej oraz książce swojego autorstwa o historii i życiu współczesnym rodzinnej wsi oraz okolic.