Zakończenie realizacji projektu pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”

logo_oczyszczalnia.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki zakończyła realizację

projektu pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” realizowanego w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedsięwzięcie to obejmowało przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim, którego fizyczne wykonanie zapewni zgodność z dyrektywą w zakresie oczyszczania ścieków.

Inwestycja opiewała na kwotę 202 950,00 PLN, przy czym udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu

wyniósł 133 237,50 PLN.